12 volts adapter

12 volts adapter

Variant:

NB! Sjekk i manualen din for å se om du har tilstrekkelig strøm på 12 volts uttaket ditt. Anbefalt strømforbruk er mindre enn 4 AMP. Vi anbefaler generelt at du bruker kabel direkte til batteriet. Da er du sikret tilstrekkelig strømtilførsel selv om du bruker fullt sett med varmeklær fra www.varmekle.no.